Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. 26-06-2017
26-06-2017

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΛΠΑ Α.Ε. σχετικά με την Έγκριση Πρότασης Χρηματοδότησης Έργων ΟΛΠΑ Α.Ε. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF).