Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων Αρμοδιότητας Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”
02-06-2017

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/6/2017 και ώρα 11 π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της Προκήρυξης