Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Κατεδάφιση Υποστέγου Νο 4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών”
18-05-2017

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-05-2017: ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί στις 08-06-2016 ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Κατεδάφιση Υποστέγου Νο 4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών”

Δείτε εδώ τη σχετική Περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.

 Δείτε εδώ τη σχετική Τεχνική Περιγραφή.

Δείτε εδώ τη σχετική Ειδική Τεχνική Περιγραφή.

Δείτε εδώ τη σχετική Προμέτρηση Εργασιών.

Δείτε εδώ τον σχετικό Προϋπολογισμό Μελέτης.

Δείτε εδώ το σχετικό Τιμολόγιο Μελέτης.

Δείτε εδώ τη σχετική Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ το σχετικό Αποσπάσμα Τοπογραφικού.

Βρείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή pdf και σε μορφή word.