Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. σχετικά με αδειοδότηση υδατοδρομίου Πάτρας
08-05-2017

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου του ΟΛΠΑ Α.Ε. της 08-05-2017 σχετικά με την αδειοδότηση του υδατοδρομίου της Πάτρας.