ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
03-05-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για  την προμήθεια φωτυπικού χαρτιού και χαρτιού plotter για τις ανάγκες των υπηρεσιών του για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 1.950€ πλέον ΦΠΑ, όπως καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 17-05-2017 και ώρα 10:00π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (Κτήριο Υπηρεσιών Νότιου Λιμένα Πατρών).

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ το σχετικό πίνακα προσφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-05-2017 ΣΕ ΠΕΜΠΤΗ 18-05-2017)

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.