Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας
27-04-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί στις 9-5-2017 πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη της προκήρυξης.