Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ 3-4-2017
03-04-2017

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΛΠΑ Α.Ε. σχετικά με την έγκριση ένταξης από την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020″ δύο προτάσεων του ΟΛΠΑ Α.Ε.