Διεξαγωγή πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
30-03-2017

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.