Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για παραχώρηση χρήσης καταστήματος
28-02-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταστήματος πλησίον πύλης Α Νότιου Λιμένα Πατρών.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.