Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας
28-02-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει στις 9-3-2017 πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας,

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.