Γνωστοποίηση σχετικά με χρήση τερματικού POS
03-02-2017

Γνωστοποιείται ότι το κεντρικό ταμείο του ΟΛΠΑ Α.Ε. διαθέτει από τον Νοέμβριο του 2015 τερματικό υποδοχής καρτών POS για πληρωμές μέσω καρτών.