Διεξαγωγή Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος εστίασης
09-01-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταστήματος επιχείρισης μαζικής εστίασης. 

Δείτε εδώ την περίληψη  της διακήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη της προκήρυξης.