ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
30-12-2016

Για την Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθαριότητας και Αποκομμιδής Απορριμμάτων των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Βορείου – Νοτίου Λιμένα Πατρών & Ρίου πατήστε εδώ.

Για την Περίληψη της Προκήρυξης του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.