ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
30-12-2016

Για την προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων Αρμοδιότητας Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. πατήστε εδώ.

Για την Περίληψη της Προκήρυξης πατήστε εδώ.