Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ιατρό Εργασίας
09-12-2016

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)