Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας
06-12-2016

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.