Διενέργεια Διαγωνισμού παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης χώρου στον Λιμένα Ρίου
06-12-2016

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικού χώρου στον Λιμένα Ρίου.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη.