Διενέργεια Διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταστήματος
05-12-2016

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταστήματος μαζικής εστίασης πλησίον της πύλης Α του Νότιου Λιμένα Πατρών.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη.