Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. 28-11-2016
28-11-2016

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΛΠΑ Α.Ε. σχετικά με τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την Τροποποίηση των ορίων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Πατρών.