Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας
03-11-2016

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί στις 15-11-2016 πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΝΕΟ (14-11-2016): ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση αναβολής διεξαγωγής του διαγωνισμού.