Δελτίο Τύπου 01-09-2016 (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αποχαρακτηρισμό τμημάτων της χερσαίας Λιμενικής ζώνης)
01-09-2016

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΛΠΑ Α.Ε. σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της πρότασης αποχαρακτηρισμού τμημάτων της χερσαίας λιμενικής ζώνης.