Πρόσκληση μετόχων της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση
31-08-2016

Πρόσκληση μετόχων της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση (εξ αναβολής) στις 14-09-2016.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση