Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταστήματος μαζικής εστίασης πλησίον της πύλης Α του Νότιου Λιμένα Πατρών.Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί στις 15-11-2016 πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ! : ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 21-11-2016.

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την “Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.”Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την “Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων των λιμενικών χώρων Βόρειου – Νότιου Λιμένα Πατρών και Ρίου”

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί στις 22-08-2016 πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για το έργο “Ανακαίνιση τουαλετών στην ανατολική προβλήτα Ρίου”.Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση χώρων πρασίνου στο Βόρειο και Νότιο Λιμένα Πατρών.Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.