Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικού χώρου στον Λιμένα Ρίου.Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταστήματος μαζικής εστίασης πλησίον της πύλης Α του Νότιου Λιμένα Πατρών.Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί στις 15-11-2016 πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ! : ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 21-11-2016.

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την “Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.”