Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών χρονικής διάρκειας ενός έτους.