Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικού χώρου στον Λιμένα Ρίου.