Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. συμμετείχε στο 19ο FORUM Ανάπτυξης – MONEY SHOW και διοργάνωσε θεματική εκδήλωση με θέμα “Προοπτικές Ανάπτυξης του Λιμένα Πατρών”.